Kontakt Warszawa

Dane kontaktowe:

Asesores sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8/39
00-613 Warszawa

Telefon: +48 889 336 144
Telefon: +48 533930 865

Dane rejestrowe:
Asesores sp. z o.o. sp. k.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Grochowska 39a, 31-516 Kraków
KRS: 0000643166
NIP: 6772409034
REGON: 365680153

52.2262276,21.0016989