Outsourcing kadrowy Kraków

Biuro rachunkowe Asesores oferuje usługi z zakresu kadr i płac: doradztwo kadrowe, przygotowywanie umów o pracę, naliczanie wypłat, sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania.
Oferujemy przygotowywanie wypłat dla pracowników, wraz z poleceniami przelewu, w imieniu klienta.

 

Administrowanie personelem

 • doradztwo z zakresu kadr i płac,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • przesyłanie comiesięcznych kwitów wypłat pracownikom (payslip),
 • sporządzanie skierowań na badania lekarskie i szkolenia BHP,
 • obliczanie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • reprezentowanie klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz ZUS.

 

 Naliczanie wynagrodzeń i składek ZUS

 • zgłoszenie firmy jako płatnika składek ZUS oraz pracowników do ubezpieczenia,
 • obliczanie wysokości zasiłków wypłacanych przez ZUS,
 • sporządzanie list płac i wypłat,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie międzynarodowych deklaracji podatkowych IFT,
 • sporządzanie umów i wypłat dla nierezydentów z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • składanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń i deklaracji ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla pracowników.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami:
Niezwłocznie odpowiemy na państwa zapytanie!
e-mail: info@asesores.pl
tel: +48 12 307 07 54
tel: +48 889 336 144