Contacto

Datos de contacto:

Asesores Tax Advisory Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8/39
00-613 Warszawa
Teléfono: +48 22 299 33 96

Datos de contacto:

Asesores Tax Advisory Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o.
ul. Grochowska 39a
31-516 Kraków
Teléfono: +48 12 307 07 54

Datos de contacto:

Asesores Tax Advisory Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o.
ul. Lisa Kuli 4 (płk. Leopolda Lisa Kuli)
35-032 Rzeszów
Teléfono: +48 889 336 144
Teléfono: +48 17 200 08 40


 

Datos registrales:
Asesores sp. z o.o. sp. k.
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Grochowska 39a, 31-516 Kraków
KRS: 0000643166
NIP: 6772409034
REGON: 365680153