Biuro księgowe Warszawa

Biuro rachunkowe Asesores zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych. Specjalizujemy się w branży IT i usług elektronicznych, a także w branży inżynierskiej i budowlanej. Od wielu lat świadczymy swoje usługi księgowe spółkom z zagranicznym kapitałem inwestującym w Polsce. Obszarem naszej działalności jest specjalistyczne doradztwo oraz świadczenie wszechstronnego wachlarza usług w zakresie księgowości. Pomagamy także rozstrzygać wszelkie zagadnienia związane z prawem podatkowym w naszym kraju.

Biuro księgowe Asesores w Warszawie świadczy swoje usługi także osobom fizycznym prowadzącym własną działalność gospodarczą. Z przyjemnością zajmujemy się wszelkimi kwestiami związanymi z prowadzeniem księgowości co pozwala Ci oszczędzić czas, który możesz przeznaczyć na dalszy rozwój firmy. Współpracujemy również ze specjalistami zajmującymi się tematyką audytu. Swoje usługi świadczymy w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z działalnością biura księgowego Asesores, skontaktuj się z nami, a chętnie udzielimy Ci wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie nurtujące kwestie.


Doradztwo

 • aktualne doradztwo księgowe,
 • planowanie zakładowego planu kont,
 • rozmowy dotyczące tworzenia polityki rachunkowości,
 • współpraca z wewnętrznym działem controllingu klienta,
 • obsługa windykacyjna dłużników,
 • przygotowanie wewnętrznych regulaminów na potrzeby klienta,
 • cykliczne spotkania z zarządem,
 • oferowanie usług bezpośrednio w siedzibie klienta,
 • planowanie przelewów bankowych.

 

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zagranicznym przepisami bilansowymi (Hiszpania, Niemcy),
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • księgowanie dokumentów przy pomocy oprogramowania,
 • sporządzanie i składanie w urzędach rocznego sprawozdania finansowego, współpraca z biegłymi rewidentami oraz wewnętrznym działem audytu,
 • sporządzanie zaawansowanych sprawozdań wymaganych przez klienta (np. dodatkowe zestawienia dla spółek powiązanych),
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • przygotowanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz obrotów i sald na koniec każdego miesiąca,
 • analizowanie centrów kosztów,
 • odmienne amortyzacje bilansowe i podatkowe.

 

Usługi związane z podatkami

 • obliczanie zobowiązań podatkowych: VAT, podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatki lokalne i inne obciążenia parapodatkowe,
 • przygotowanie międzynarodowych deklaracji podatkowych IFT,
 • rozwiązanie problemów podatkowych z wcześniejszych okresów,
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składanie wniosków o zwrot VAT,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Statystycznego,
 • reprezentowanie klienta przez organami podatkowymi,
 • aktualizowanie danych w rejestrach NIP, REGON i KRS.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
Niezwłocznie odpowiemy na Państwa zapytanie!

ul. Tytusa Chałubińskiego 8/39
00-613 Warszawa
Telefon: +48 22 299 33 96