Biuro księgowe Rzeszów

Biuro rachunkowe Asesores zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług księgowych zagranicznym spółkom inwestującym swój kapitał w Polsce. Nasza firma specjalizuje się przede wszystkim w branży IT i usługach elektronicznych, a także branży budowlanej i inżynierskiej. Zajmujemy się zarówno doradztwem, świadczeniem profesjonalnych usług księgowych, a także usługami związanymi z rozliczaniem podatków i rozwiązywaniem problemów z poprzednich okresów.

Biuro księgowe Asesores w Rzeszowie zajmuje się także świadczeniem usług osobom fizycznym z zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Naszym atutem jest świadczenie usług także w językach obcych: angielskim oraz hiszpańskim. Z przyjemnością zajmiemy się w Twoim imieniu wszelkimi zagadnieniami związanymi z księgowością. Dzięki specjalistycznej pomocy w tym zakresie będziesz mógł wygospodarować więcej czasu na dalszy rozwój swojej firmy.

Jeśli masz pytania związane z działalnością biura księgowego Asesores, skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na wszelkie, nurtujące Cię kwestię oraz zaprezentujemy indywidualne warunki współpracy dla Twojej firmy.

Wszystkie usługi świadczymy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

W zakresie doradztwa:

 • współpraca z wewnętrznym działem controllingu klienta,
 • bieżące doradztwo księgowe,
 • przygotowywanie zakładowego planu kont,
 • konsultacje przy tworzeniu polityki rachunkowości,
 • obsługa windykacyjna dłużników klienta,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów dla potrzeby klienta,
 • okresowe spotkania z zarządem,
 • sporządzanie przelewów bankowych.
 • świadczenie usług bezpośrednio w siedzibie klienta,

W zakresie usług księgowych:

 • księgowanie dokumentów w programie,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zagranicznym przepisami bilansowymi (Hiszpania, Niemcy),
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i składanie w urzędach rocznego sprawozdania finansowego, współpraca z biegłymi rewidentami oraz wewnętrznym działem audytu,
 • sporządzanie zaawansowanych sprawozdań wymaganych przez klienta (np. dodatkowe zestawienia dla spółek powiązanych),
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz obrotów i sald na koniec każdego miesiąca,
 • analiza centrów kosztów,
 • odmienne amortyzacje bilansowe i podatkowe.

Usługi związane z podatkami:

 • obliczanie zobowiązań podatkowych: VAT, podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatki lokalne i inne obciążenia parapodatkowe,
 • przygotowanie międzynarodowych deklaracji podatkowych IFT,
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • składanie wniosków o zwrot VAT,
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • rozwiązanie problemów podatkowych z poprzednich okresów,
 • przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Statystycznego,
 • aktualizacja danych w rejestrach NIP, REGON i KRS.
 • reprezentacja klienta przez organami podatkowymi,

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
Niezwłocznie odpowiemy na Państwa zapytanie!

ul. Siemieńskiego 20/38
35-234 Rzeszów
Telefon: +48 17 200 08 40