O nas

Tworzymy kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów zdolnych szybko i skutecznie reagować na potrzeby naszych Klientów.

Nasze atuty to:

  1. Wykwalifikowana kadra: do obsługi księgowej zatrudniamy biegłych rewidentów i certyfikowanych księgowych, osoby biegle posługujące się językiem angielskim i hiszpanskim, również w zakresie specjalistycznej terminologii finansowej.
  2. Bezpieczeństwo: dla większego komfortu naszych klientów posiadamy polisę ubezpieczeniową na sumę ponad  1 000 000 PLN. Dodatkowo oferujemy ochronę prawno-podatkową Instytutu Studiów Podatkowych Profesora Modzelewskiego.
  3. Dokładność: dokumenty księgowe naszych klientów są audytowane co 3 miesiące.
  4. Obsługa w 5 językach: wszystkie usługi księgowe świadczymy w językach: polskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
  5. Księgowość wg zagranicznych standardów: wychodząc naprzeciw wymaganiom firm międzynarodowych, prowadzimy księgowość wg niemieckiego i hiszpańskiego planu kont.
  6. Biura w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie: zatrudniamy księgowych w naszych biurach w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie oraz oferujemy prowadzenie księgowości w siedzibie klienta.
  7. Usługi dodatkowe: doradztwo prawne i podatkowe, sprzedaż gotowych spółek, wirtualne biuro i tłumaczenia.

 


Tomasz
prezes zarządu
Wykształcenie:
Założyciel Biura Rachunkowego Asesores, Księgowy z licencją Ministra Finansów, Tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Magister Uniwersytetu Jagiellońskiego
Specjalizacja:
Obsługa oddziałów zagranicznych korporacji, Doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej i rodzaju opodatkowania, Znajomość przepisów podatkowych z innych krajów UE
Języki obce:
 Angielski
 Hiszpański
 Portugalski
Aleksandra
prokurent
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Certyfikat specjalisty ds. Rachunkowości – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Certyfikat specjalisty ds. Kadr i Płac
Specjalizacja:
Księgowość spółek stosujących rozliczenia w walucie obcej, Księgowość spółek korzystających z dotacji unijnych i z budżetu państwa, Transakcje międzynarodowe, Doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej i rodzaju opodatkowania
Języki obce:
 Angielski
Karolina
Dyrektor oddziału w Warszawie
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Specjalista ds. rachunkowości - certyfikat potwierdzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalizacja:
Obsługa spółek z kapitałem hiszpańskim, Trójstronne operacje wewnątrzwspólnotowe, Księgowość lokali gastronomicznych, Księgowość spółek realizujących zamówienia publiczne
Języki obce:
 Angielski
 Hiszpański
Elżbieta
Kierownik działu kadr i płac
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z uzyskaniem tytułu Technik rachunkowości
Specjalizacja:
Obsługa korporacji (PFRON, ZFŚS, wypłata zasiłków przez pracodawcę), Zatrudnianie osób wykonujących pracę w Polsce przez zagraniczne spółki niemające oddziału w kraju, Doradztwo w wyborze optymalnej formy zatrudnienia, Przygotowywanie sprawozdań do GUS
Języki obce:
 Angielski
 Czeski
Sylwia
Samodzielna księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Specjalizacja:
Obsługa międzynarodowych korporacji, Przygotowywanie sprawozdań dla działu controllingu, Księgowość z zastosowaniem niemieckiego i duńskiego planu kont, Budżetowanie, Analizy finansowe, Współpraca z biegłym rewidentem
Języki obce:
 Angielski
Mirosława
Samodzielna księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunek finanse i rachunkowość, Certyfikat MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
Specjalizacja:
Obsługa spółek komandytowych, Prowadzenie księgowości spółek deweloperskich, Prowadzenie księgowości spółek prowadzących sprzedaż internetową, Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania
Paulina
Księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Warszawskiego, ze specjalizacją w Rachunkowości. Certyfikat głównego księgowego oraz Pracownika ds. podatków ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Specjalizacja:
Obsługa firm towarowych i produkcyjnych, Księgowość spółek ze SSE, Obsługa firm z kapitałem zagranicznym
Języki obce:
 Angielski
Aleksandra
Księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kurs Przygotowawczy dla Ekspertów, Księgowych i Doradców Podatkowych - ISP Modzelewski i Wspólnicy
Specjalizacja:
Metoda kasowa VAT, Procedura vat-marża, Księgowość kancelarii prawnych, Księgowość lokali gastronomicznych
Języki obce:
 Angielski
Magdalena
Księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Ekonomia, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - certyfikat Główny Księgowy,
Specjalizacja:
Obsługa spółek spółek komandytowych, Sporządzanie sprawozdań spółek przekształcanych, Prowadzenie firm objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
Języki obce:
 Angielski
Monika
Księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Specjalista ds. rachunkowości - certyfikat potwierdzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalizacja:
Operacje wewnątrzwspólnotowe, Księgowość lokali gastronomicznych, Księgowość spółek realizujących zamówienia publiczne
Języki obce:
 Angielski
Katarzyna
Księgowa
Wykształcenie:
Magister Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Specjalizacja:
Obsługa spółek z polskim i zagranicznym kapitałem, Księgowość spółek komandytowych, Księgowość spółek informatycznych, Księgowość spółek ze SSE, Metoda kasowa w podatku VAT
Języki obce:
 Angielski
Jakub
Księgowy
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Główny Księgowy certyfikowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalizacja:
Obsługa oddziałów zagranicznych korporacji, Księgowość agentów turystycznych, Księgowość podmiotów z branży IT, Księgowość firm spedycyjnych,
Języki obce:
 Angielski
Sylwia
Specjalista ds. kadr i płac
Wykształcenie:
Politechnika Krakowska - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Magister Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, specjalność: Zarządzanie kadrami, Licencjat Profesjonalnej Szkoły Biznesu – Szkoła Wyższa w Krakowie, specjalność: Rachunkowość i Finanse,
Specjalizacja:
Rozliczanie pracowników oddelegowanych do krajów UE, Wnioskowanie o zaświadczenia A1, naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz honorariów z tytułu rozporządzania prawami autorskimi
Ewa
Specjalista ds. kadr i płac
Wykształcenie:
Licencjat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Certyfikat Specjalista ds. Kadr i Płac,
Specjalizacja:
Obsługa dużych pracodawców (PFRON), Zatrudnianie osób wykonujących pracę w Polsce przez zagraniczne spółki nieposiadające oddziału w Polsce, Doradztwo w wyborze optymalnej formy zatrudnienia, Pozyskiwanie dotacji na zatrudnianie pracowników
Języki obce:
 Angielski
 Rosyjski
Bogna
Specjalista ds. kadr i płac
Wykształcenie:
Magister AGH na kierunku Markieting i Zarządzanie, Ukończony kurs zaawansowany Kadry i Płace (Tax Consilium Kraków), Ukończony kurs Excel zaawansowany, Ukończone kursy oprogramowania kadrowo-płacowego: Optima, Symfonia, Enova, Płatnik
Specjalizacja:
Pełna obsługa kadrowo - płacowa firm zagranicznych w języku angielskim, Równoważny czas pracy, Doradztwo w wyborze optymalnej formy zatrudnienia, Obsługa kadrowa lokali gastronomicznych
Języki obce:
 Angielski
Iwona
Specjalista ds. kadr i płac
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Studia podyplomowe na kierunku: Praktyczna rachunkowość z elementami kadr i płac - Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Uzyskanie certyfikatu z zakresu kadr i płac - Stowarzyszenie Księgowych
Specjalizacja:
Kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa Doradztwo w wyborze optymalnej formy zatrudnienia, Komunikacja w zakresie prawa pracy
Języki obce:
 Angielski
 Rosyjski
Natalia
Młodsza księgowa
Wykształcenie:
Licencjat Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Specjalizacja:
Obsługa spółek z hiszpańskim kapitałem, Księgowość spółek budowlanych, Rozliczanie podmiotów zagranicznych dla celów polskiego VAT
Języki obce:
 Angielski
 Hiszpański

Regina
Młodsza księgowa
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Specjalista ds. rachunkowości - certyfikat potwierdzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Specjalizacja:
Obsługa spółek z kapitałem hiszpańskim, Trójstronne operacje wewnątrzwspólnotowe, Księgowość lokali gastronomicznych, Księgowość spółek realizujących zamówienia publiczne
Anna
Młodszy specjalista ds. kadr i płac
Wykształcenie:
Magister AGH, kierunek: zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa, Certyfikat MEN o ukończeniu Kursu Kadry-Płace z elementami księgowości, programem Płatnik i Optima, Uzyskanie certyfikatu Pracownika ds. osobowych oraz Pracownika obsługi płacowej
Specjalizacja:
Doradztwo w wyborze optymalnej formy zatrudnienia, Obsługa dużych przedsiębiorców
Języki obce:
 Angielski


Karolina
Asystent ds. księgowości
Wykształcenie:
Licencjat SGH w Warszawie, kierunek: Finanse i Rachunkowość
Specjalizacja:
Obsługa ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Języki obce:
 Angielski

Alicja
Asystent ds. księgowości
Wykształcenie:
Licencjat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie kierunku Rachunkowość i controlling, specjalność rachunkowość
Specjalizacja:
Obsługa sklepów internetowych
Języki obce:
 Angielski

Karolina
Asystent ds. księgowości
Wykształcenie:
Magister Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Licencjat Politechniki Rzeszowskiej
Specjalizacja:
Obsługa ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Języki obce:
 Angielski
Joanna
Asystent ds. Kadr i płac
Wykształcenie:
Kwalifikacyjny kurs zawodowy z uzyskaniem tytułu technika administracji
Specjalizacja:
Obsługa kadrowo-płacowa Pomoc de minimis
Języki obce:
 Angielski
Justyna
Office manager
Wykształcenie:
Magister Krakowskiej Szkoły Wyższej, kierunek Stosunki Międzynarodowe
Specjalizacja:
Obsługa sekretariatu firmy
Języki obce:
 Angielski