Biuro księgowe Kraków

Biuro rachunkowe Asesores specjalizuje się w świadczeniu usług księgowych spółkom z kapitałem zagranicznym inwestującym w Polsce, przede wszystkim w branży IT i usług elektronicznych oraz branży budowlanej i inżynierskiej.
Świadczymy również usługi osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą.

Wszystkie usługi świadczymy w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.

 

Doradztwo

 • bieżące doradztwo księgowe,
 • sporządzenie zakładowego planu kont,
 • konsultacje przy tworzeniu polityki rachunkowości,
 • współpraca z wewnętrznym działem controllingu klienta,
 • obługa wyndykacyjna dłużników klienta,
 • sporządzenie wewnętrznych regulaminów na potrzeby klienta,
 • okresowe spotkania z zarządem,
 • świadczenie usług bezpośrednio w siedzibie klienta,
 • przygotowywanie przelewów bankowych.

 

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zagranicznym przepisami bilansowymi (Hiszpania, Niemcy),
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • księgowanie dokumentów w programie,
 • sporządzanie i składanie w urzędach rocznego sprawozdania finansowego, współpraca z biegłymi rewidentami oraz wewnętrznym działem audytu,
 • sporządzanie zaawansowanych sprawozdań wymaganych przez klienta (np. dodatkowe zestawienia dla spółek powiązanych),
 • prowadzenie ewidencji aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz obrotów i sald na koniec każdego miesiąca,
 • analiza centrów kosztów,
 • odmienne amortyzacje bilansowe i podatkowe.

 

Usługi związane z podatkami

 • obliczanie zobowiązań podatkowych: VAT, podatek dochodowy od osób prawnych CIT, podatek dochodowy od osób fizycznych PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatki lokalne i inne obciążenia parapodatkowe,
 • sporządzanie międzynarodowych deklaracji podatkowych IFT,
 • rozwiązanie problemów podatkowych z poprzednich okresów,
 • sporządzanie i składanie deklracji podatkowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • skadanie wniosków o zwrot VAT,
 • sporządzanie deklracji INTRASTAT,
 • przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego oraz Urzędu Statystycznego,
 • reprezentacja klienta przez organami podatkowymi,
 • aktualizacja danych w rejestrach NIP, REGON i KRS.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
Niezwłocznie odpowiemy na państwa zapytanie!

e-mail: info@asesores.pl
tel: +48 12 307 07 54
tel: +48 889 336 144